Registrácia do LeVes clubu

REGISTRAČNÝ FORMULÁR


KONTAKTNÁ/POŠTOVÁ ADRESA*

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „súhlas“)

Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ak ho dotknutá osoba vyplní) prevádzkovateľom – KATARÍNA, spol. s r.o., so sídlom Námestie Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), za účelom zaradenia do vernostného systému "Le.Ves – Môj lekárnik".

Zdieľajte s ostatnými